WTS muziek app geselecteerd voor WAC Web Audio Conference Berlin

 WAC

Bang the digital drums!! De internationale Web Audio Conference dat eens in het jaar wordt gehouden, heeft onze app geslecteerd als demo model! Wij zijn het enige Nederlands project dat is uitgenodigd om 19 - 21 September 2018 hun werk voor een publiek van ontwikkelaars toe te lichten. 

Op het WAC staan de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen rond muziek en internet centraal: WAC welcomes web developers, music technologists, computer musicians, application designers, researchers, and people involved in web standards

De commissie die de keuze gemaakt heeft bestaat uit sotfware ontwerpers van o.a. SoundCloud, Ableton Live.

Web Audio Conference, dit keer georganiseerd door Technical University Berlin en SoundCloud in samenwerking met Furtwangen University
Berlijn.
Zij hebben dit keer de taak om het organiseren van de jaarlijkse conferentie rond Web Audio API, Web MIDI and Web RTC / WebGL.
The conference addresses research, development, design, artworks, and standards concerned with emerging audio-related web technologies.
The first, second and third Web Audio Conferences were held in 2015 at IRCAM and Mozilla in Paris, in 2016 at Georgia Tech in Atlanta, and in London. at Queen Mary University London and in the Centre for Digital Music. This 4th version will be held in Berlin!

Dit is video die hoorde bij onze inzending.

Dit was de reactie van de selectie commissie:

“The authors address one of the most pressing problems facing web-based audio technologies in this demo proposal; namely, that “the audio that is produced hardly ever can be used elsewhere”. While this submission proposes a technical solution allowing one to route audio between browser tabs, perhaps the most exciting aspect of this submission is the application of this technology within an educational context using their “Watch That Sound” app, which allows children to create audio soundtracks for videos using web technologies from disparate contexts. This seems like a great fit for the Web Audio Conference, and I’m excited to learn more about it.”De belangrijlste reden dat wij op deze uitnodiging ingaan;

  • Groter inzicht in de ontwikkelingen van web audio instrumenten die de muziekpraktijk, zeker die van de jonge gebruikers in de nabije toekomst sterk zal gaan veranderen.
  • Naamsbekendheid van onze app en extensie.
  • Internationale contacten aangaan met ontwikkelaars van web audio instrumenten en innovatieve compositie methoden voor verdere samenwerking.

Deze conferntie zal in de ontwikkelingslijn een belangrijke stap worden.
Het uiteindelijke doel van WTS is een muziek en sounddesign platform on line. (Binnenkort meer over dit plan genaamd STEP)
Dit kan alleen gerealiseerd worden in samenwerking met een netwerk van open source developers.
Het is van groot belang dat aansluiting gevonden wordt met de ontwerpers van platforms zoals o.a. SoundCloud. Bijvoorbeeld hun startvisie was oorspronkelijk een koppeling van een digitaal podium en on-line reflectie en coaching. Dit laatste hebben zij verlaten omdat het podium deel een onverwachte grote groei had. Dit is voor ons een interessant omdat wij in een iets andere vorm hetzelfde ideaal hebben.

De link naar het Web Audio Conference

De link naar de Program_and_Demos

 Een korte uitleg over de nieuwe extensie die Watch That Sound ontwikkeld heeft: Audio Pipes