Vacature

Watch That Sound zoekt een lid voor de nieuwe Raad van Toezicht met expertise op het gebied van cultuuronderwijs in Rotterdam en muziekeducatie in het bijzonder

De stichting Watch That Sound bestaat uit een collectief van muziek-, mediakunstenaars en ontwikkelaars.

Dit collectief slaat een brug tussen muziek, film en media enerzijds en nieuwe (digitale) technologie anderzijds, waardoor kinderen, jongeren en volwassenen in staat worden gesteld om zelf soundtracks te maken onder filmfragmenten. Watch That Sound is opgericht in 2004.

Watch That Sound vernieuwt

 • Watch That Sound sluit aan bij de belevingswereld van met name kinderen en jongeren door voort te bouwen op hun interesse in digitale media en sociale netwerken.
 • Watch That Sound zorgt dat kinderen en jongeren kunnen ervaren en leren hoe ze samen producties kunnen maken met geluid, beeld en tekst.
 • Watch That Sound lokt experimenteren met bijvoorbeeld spoken word, beats en ritmische variatie uit.
 • Watch That Sound is meer dan alleen cultuuronderwijs en muziek- educatie. Het stimuleert ook burgerschapsvorming.

De stichting is actief op kleinere en grotere manifestaties en op scholen. Op scholen betekent het concept van Watch That Sound vernieuwing van cultuuronderwijs en muziekeducatie. Kinderen maken in groepjes, in dezelfde ruimte of online, op hun laptops, tablets of smartphones samen soundtracks en de verschillende groepjes wisselen onderling hun producties uit.

Inzet is niet om zo mooi mogelijke soundtracks te maken maar om samen zelf te ervaren hoe je met muziek, stemmen en geluiden filmfragmenten kunt versterken. Tegelijkertijd leren kinderen samenwerken en zijn ze met elkaar in gesprek over filmfragmenten die vaak maatschappelijke onderwerpen aansnijden zoals pesten, drugs, criminaliteit en vergrijzing. Oftewel: de vernieuwing van muziekeducatie door Watch That Sound werkt ook door naar burgerschapsvorming.

Lesmaterialen en benodigdheden zoals de app worden in samenwerking ontwikkeld, bijvoorbeeld met IFFR en Cinekid. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijk educatief platform.

Cijfers en feiten

 • Naast het organiseren van workshops en presentaties bij evenementen, is Watch That Sound ook actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, en speciaal onderwijs.
 • Het bereik op scholen stijgt. In 2023 was de reikwijdte met workshops en lessen, begeleid door ons team in Rotterdam, meer dan 5.000 leerlingen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren fors zal stijgen wanneer de digitale tools beschikbaar komen voor docenten.
 • In 2023 werden de leerlingen bereikt tijdens 491 lesuren, circa 10 tot 12 uur per week gedurende het gehele schooljaar.
 • De inkomsten in 2023 waren €200.000.
 • De stichting haalt naast omzet van de lessen en workshops haar inkomsten uit subsidie (cultuurplan Rotterdam), fondsen en publiek.
 • De stichting werkt uitsluitend met ZZP’ers.
 • Binnen de stichting is er team van 6 stafleden dat zorgt voor de ontwikkeling, apparatuurbeheer, zakelijke en creatieve leiding. Daarnaast is er een groep van 19 teamleden dat workshops e.d. geeft op manifestaties en scholen.

Lid voor de nieuwe raad van toezicht

Vanwege de verwachte groei wil Watch That Sound overstappen van een stichting met een bestuur naar een stichting met een Raad van Toezicht. Deze Raad zal bestaan uit 4 leden en zal onbezoldigd werken. We zijn op zoek naar een lid met expertise op het gebied van cultuuronderwijs in Rotterdam en met name muziekeducatie, met het volgende profiel:

 • Enthousiast is over het concept van Watch That Sound
 • Affiniteit heeft met de cultuursector in Rotterdam en goed bekend is met cultuuronderwijs/muziekeducatie voor kinderen en jongeren
 • Een goed en actueel netwerk heeft in de cultuursector van Rotterdam
 • Op de hoogte is van het cultuurbeleid van de provincie en het rijk
 • Diversiteit en inclusie op de werkvloer/in de organisatie belangrijk vindt
 • Enige ervaring heeft met besturen of toezichthouden en dit verder wil ontwikkelen
 • Goed kan samenwerken, in dit geval met de andere leden van de Raad van Toezicht die elk een eigen expertise hebben zoals financiën/juridische zaken, organisatie en wijken/onderwijs.

Enthousiast geworden?

Neem dan contact op met Jacques van de Veerdonk. Reageer via [email protected] of 06 22993739 en vraag een kennismakingsgesprek aan.

Logo Code Diversiteit & Inclusie

Bij Stichting Watch That Sound streven we ernaar om een divers en inclusief team samen te stellen dat de rijke verscheidenheid van de bevolking van Rotterdam weerspiegelt.

Wij geloven dat een diverse samenstelling van ons team en onze toekomstige Raad van Toezicht niet alleen recht doet aan de diverse gemeenschappen die wij bedienen, maar ook bijdraagt aan een breder perspectief, innovatie en effectief bestuur. Door in te zetten op diversiteit en inclusie in onze organisatie, streven wij ernaar om een open en respectvolle werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en gehoord voelt.

Logo Governance Code Cultuur 2019

Als organisatie onderschrijven wij de Governance Code Cultuur en zetten wij ons in voor goed bestuur en verantwoordelijkheid in de culturele sector.

Stichting Watch That Sound omarmt diversiteit en inclusie in al haar vormen. Wij streven ernaar een inclusieve en diverse omgeving te creëren waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd. Door het ondersteunen van de Governance Code Cultuur en het bevorderen van inclusie en diversiteit, zetten wij ons in voor een open en respectvolle cultuur binnen onze organisatie en de bredere culturele sector.